DKU 2021 – Video galerija

1. Panel: Što smo naučili od potresa? Potres kao neprihvatljiv rizik: kako bolje upravljati rizikom od potresa

Panelist: prof. dr. sc. Josip Atalić, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Moderator: Davor Spevec, mag. polit., načelnik Sektora 112, Ravnateljstvo civilne zaštite
Gost: dr. sc. Ivan Toth, prof. v. š., dekan, Veleučilište Velika Gorica

 

2. Panel: Uloga udruga u katastrofama: volonteri kao važan operativni kapacitet u odgovoru na potrese

Panelist: Josip Granić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja
Moderator: Igor Milić struč. spec. ing. admin. chris., načelnik sektora za pripravnost i koordinaciju, Ravnateljstvo civilne zaštite

 

3. Panel: Psihosocijalni aspekti katastrofa i kriznih situacija

Panelist: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Moderator: Marko Toth, v. pred., mag. psych., Veleučilište Velika Gorica

 

4. Panel: Izazovi ostvarivanja ekoloških i životnih standarda u potresom pogođenim područjima

Panelist: dr. sc. Bruno Cvetković, dipl. sanit. ing. Hrvatska komora zdravstvenih radnika
Moderator: izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica