O konferenciji

Sigurnost u suvremenom svijetu postaje sve važnija zbog češćeg ugrožavanja ljudi, njihovih zajednica i prirodnog okoliša. Ovo pred suvremene države postavlja sve veće izazove na koje nije moguće učinkovito odgovoriti na tradicionalan način. Zbog toga uz vojne aspekte sigurnosti, sve su važniji i oni ne vojni, koji uključuju djelovanje različitih sastavnica suvremenih društava.

Posebno mjesto u tome ima djelovanje u različitim krizama te krizno upravljanje i njegovo stalno usavršavanje. Izučavanje iskustava prethodnih kriza i izvlačenje određenih pouka važno je za stalno unapređenje sustava kriznog upravljanja, kako u smislu prevencije, tako i učinkovitog odgovora na moguće krize.
Istraživanje kriza i kriznog upravljanja, važno je ne samo za razvoj sustava nacionalne sigurnosti čiji je dio i krizno upravljanje, nego i za osmišljavanje i provođenje kvalitetnog obrazovanja za ovu djelatnost. Zbog toga je važno provoditi stalna istraživanja i razmjenjivati iskustva vezana za sigurnosne izazove i krizno upravljanje.

U tome, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i širem regionalnom okviru, veliku važnost ima već tradicionalna konferencija Dani kriznog upravljanja koja okuplja vodeće stručnjake i znanstvenike iz ovog područja.

Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski.

Veselimo se Vašem sudjelovanju i suradnji.

Dobro nam došli.