Kontakt

Međunarodna konferencija “DKU”
Veleučilište Velika Gorica
Zagrebačka cesta 5 10 410 Velika Gorica, Hrvatska
Osoba za kontakt:
Martina Mihalinčić
Kontaktne informacije:
e-mail: dku@dku.hr
Mob: + 385 99 808 2455