Tematska područja – DKU 2022

1. Suvremene ugroze i novi rizici

U suvremenom svijetu sve je više neizvjesnosti i nepredvidljivosti u području sigurnosti. Tradicionalne prijetnje, promjene u okolini, nove prijetnje i novi rizici, suvremenu sigurnost čine jedno od najsloženijih područja djelovanja suvremenih država. S obzirom na tu kompleksnost, država mora u sklopu suvremene sigurnosti postati svjesna svih opasnosti. Jedan dio zemalja još uvijek je orijentiran na vlastite sigurnosne izazove, a druge prilagođavaju svoju vanjsku politiku novoj rekonstrukciji arhitekture međunarodnih odnosa.

2. Korporacijska sigurnost

U kompanijama sve se više uviđa jasna potreba za uvođenjem posebne funkcije  koja će se baviti sektorom sigurnosti. Pojam korporativna sigurnost prepoznatljiv je kao pojam koji označava zaštitu poslovnih subjekata, a posebno velikih kompanija ili korporacija. Korporativna sigurnost osim funkcije tjelesne i tehničke zaštite, zaštite informacijskog sustava, intelektualnog vlasništva, robnih marki i sličnih vrijednosti, obuhvaća i krizni menadžment i analizu rizika s ciljem uklanjanja svih oblika ugrožavanja, smanjenja posljedica njihovog djelovanja i osiguranje kontinuiteta poslovanja. Korporativna sigurnost predstavlja ukupnu sigurnost kompanije.

3. Informacijska i kibernetička sigurnost

Informacijsko-komunikacijske tehnologije postale su temelj, a negdje i (pred)uvjet funkcioniranja brojnih društvenih, gospodarskih i obrazovnih procesa u cjelini, a njihova zastupljenost raste i dalje iz godine u godinu. Sukladno utjecaju koji informacijsko-komunikacijske tehnologiju već imaju, raste i mogućnost nastanka neželjenih događaja koji više nisu samo klasične tehničke prirode, već su složene, usmjerene i često kombinirane prirode, čija je pojavnost sve učestalija. Za ostvarenje rasta i razvoja u svim područjima nužna je infrastruktura koja je primjerena, sigurna i otporna, odnosno, sposobna ispuniti zahtjeve koji se od nje traže i istovremeno te zahtjeve nastaviti ispunjavati i prilikom ostvarenja najrazličitijih prijetnji i ugroza, čiji broj i vrsta rastu svakodnevno. Kako bi se postigla, zadržala i osigurala primjerena razina informacijske i kibernetičke sigurnosti, potrebno je zbog njihove multidisciplinarne prirode raditi praktično na svim područjima, a zbog njihove interdisciplinarne prirode postići sinergiju stručnjaka iz svih povezanih područja. Područja mogućih tema obuhvaćaju: zlonamjerni softver, računalne mreže, komunikacijske tehnologije, elektroničke usluge, zaštitu podataka, kibernetičke napade, društvene mreže, računalne prijevare, elektroničko obrazovanje, sigurnosne tehnologije, metode i alate.

4. Psihosocijalni i zdravstveni aspekti katastrofa i kriznih situacija

Mentalno zdravlje pojedinca našlo se na udaru kao jedna od posljedica epidemioloških mjera. Pozivamo autorice i autore da prezentiraju svoja iskustva i spoznaje o mentalnom zdravlju i psihološkoj otpornosti u uvjetima pandemije, kao i psihosocijalnim intervencijama nakon velikih nesreća poput pošlogodišnjih potresa.

Globalna pandemija izrazito je opteretila sustave zdravstvene zaštite diljem svijeta, a u Hrvatskoj se taj sustav našao pod dodatnim pritiskom u potresom pogođenom području. Želimo potaknuti diskusiju o organizaciji zdravstvene zaštite u izvanrednim stanjima, epidemijama i mjerama sprečavanja širenja zaraznih bolesti u kriznim situacijama.

5. Zelena tranzicija i održivi razvoj

Klimatske promjene i degradacija okoliša predstavljaju izazov za sve članice Europske unije pa tako i Republiku Hrvatsku. Sve upućuje na pojave ekoloških kriza koje mijenjanju temeljne ekonomske aktivnosti, ponašanje potrošača ali i proizvođača. Stoga se nameće pitanje prelaska zemalja našeg okruženja u smjeru zelenih tehnologija ispunjenjem Europskog zelenog plana, a time i osiguravanje ispunjenja ciljeva održivog razvoja. Tematska cjelina ima za cilj dati najaktualnija istraživanja u procesu prilagodbe zelenoj i ekonomski efikasnoj Europi te postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.