• izložbeni prostor ispred glavne dvorane u veličini od 9m²
 • zahvala na otvorenju konferencije
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije te Facebook profilu VVG-a
 • tekst od 160 znakova o sponzoru na web stranici konferencije
 • isticanje logotipa zlatnog sponzora na plakatu konferencije
 • mogućnost uključivanja promotivnih materijala u konferencijski paket za sudionike
 • reklamni pano (pingvin) u dvorani konferencije pored projekcijskog platna (pingvin osigurava sponzor)
 • reklamni pano (pingvin) u izložbenom prostoru (pingvin osigurava sponzor)
 • pravo na 5 besplatnih kotizacija

IZNOS: 10.000,00 kn + PDV

Zlatno sponzorstvo omogućit će se ekskluzivno jednom ponuditelju.  

 • izložbeni prostor ispred glavne dvorane u veličini od 6m²
 • zahvala na otvorenju konferencije
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije te Facebook profilu VVG-a
 • tekst od 80 znakova o sponzoru na web stranici konferencije
 • isticanje logotipa srebrnog sponzora na plakatu konferencije
 • mogućnost uključivanja promotivnih materijala u konferencijski paket za sudionike
 • reklamni pano (pingvin) u izložbenom prostoru (pingvin osigurava sponzor),
 • pravo na 3 besplatne kotizacije

IZNOS: 7.000,00 kn + PDV  

 • izložbeni prostor ispred glavne dvorane u veličini od 4m²
 • zahvala na otvorenju konferencije
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije te Facebook profilu VVG-a
 • isticanje logotipa brončanog sponzora na plakatu konferencije
 • mogućnost uključivanja promotivnih materijala u konferencijski paket za sudionike
 • pravo na 1 besplatnu kotizaciju

IZNOS: 5.000,00 kn + PDV  

 • 1 završni slajd na predavanju koje prethodi stanci za kavu koje sponzorira
 • reklamni pano (pingvin) u izložbenom prostoru tijekom sponzoriranog coffee break-a (pingvin osigurava sponzor)
 • reklamni materijal na stolovima gdje se poslužuje kava

IZNOS: 3.000,00 kn + PDV

Partner konferencije podupire organizaciju konferencije kroz ciljane aktivnosti kao što je distribucija poziva na konferenciju, objava PR-a u vlastitim publikacijama, medijima i internetskim stranicama ili ustupa opremu potrebnu za održavanje radionica i sl. Vrste partnera konferencije uključuju: Medijski pokrovitelji, Partner organizatora konferencije. Svi partneri konferencije bit će istaknuti na sljedeći način:

 • isticanje logotipa na web stranici konferencije te Facebook profilu VVG-a
 • isticanje logotipa partnera konferencije na plakatu konferencije
 • pravo na 1 besplatnu kotizaciju