Radionica “Razvoj kriznog menadžmenta kroz projekte EU”

UVOD
Sustavno uređenje kriznog menadžmenta u Republici Hrvatskoj koje je neposredno vezano uz nacionalnu sigurnost, danas uključuje sudionike s državne/regionalne razine koji kontinuirano razvijaju svoje kapacitete upravljanja (planiranja, prevencija, pripravnosti, odgovora i oporavaka) s ciljem smanjenja posljedica kriza na ljude, imovinu i okoliš.

Istraživanje i razvoj koji provode sva nadležna tijela koja se bave aktivnostima kriznog menadžmenta danas se uvelike financira kroz međunarodne projekte, uglavnom putem fondova Europske unije što predstavlja platformu za implementaciju ideja u stvarnost kroz osigurana financijska sredstva.

Republika Hrvatska je na početku novog financijskog razdoblja, 2021. do 2027. godine te za razvoj kriznog menadžmenta na raspolaganju ima značajna financijska sredstva.

 

SVRHA
Okupiti relevantne stručnjake iz područja civilne zaštite, sigurnosti, vatrogastva, tijela državne uprave i udruga građana te prikazati projekte koji su u provedbi sa naglaskom na njihove ciljeve i aktivnosti, kao i razmjene iskustva i najboljih praksi oko pripreme i provedbe projekta financiranih kroz programe i fondove Europske unije.

Razumijevanje važnosti strateških dokumenta za definiranje razvojnih prioriteta i ciljeva koji se mogu implementirati putem projekta financiranim sredstvima Europske unije.