Pokazno-terenska vježba civilne zaštite “VG potres 2022”

POKAZNO-TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE VG POTRES 2022

UVOD

Vježba se organizira temeljem Godišnjeg plana vježbi civilne zaštite Grada Velike Gorice za 2022. godinu uz potporu Veleučilišta Velika Gorica zbog jačanja pripravnosti sustava civilne zaštite Velike Gorice za odgovor na posljedice razornog potresa.

1. NAZIV VJEŽBE

Pokazno-terenska vježba civilne zaštite „VG POTRES 2022“.

2. TEMA VJEŽBE

Djelovanje sustava civilne zaštite Grada Velike Gorice kod saniranja primarnih posljedica razornog potresa
na području Grada Velike Gorice.

3. CILJEVI VJEŽBE

a) Provjera usklađenosti djelovanja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Velike Gorice sukladno važećim propisima
b) Provedba operativnih mjera civilne zaštite (uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, traganje i spašavanje, zbrinjavanje, prva pomoć) u slučaju razornog potresa
c) Provjera planskih dokumenata civilne zaštite Grada Velika Gorica
d) Rad Stožera civilne zaštite Grada Velika Gorica u terenskim uvjetima
e) Traganje za unesrećenim osobama nakon potresa
f) Zbrinjavanje unesrećenih osoba (pružanje medicinske skrbi)
g) Jačanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Velika Gorica
h) Implementacija naučenih lekcija u važeće propise koji definiraju sustav civilne zaštite Grada Velika Gorica.

4. UVODNI SCENARIJ VJEŽBE

Danas u 9,35 sati područje središnje Hrvatske pogodio je potres. Prema prvim informacijama iz Seizmološke službe Republike Hrvatske potres je bio magnitude od 6,3 po Richteru (intenzitet VIII stupnjeva MSC) s epicentrom na području sjevernih obronaka Vukomeričkih gorica, pri čemu je hipocentar potresa (žarište) bio na dubini od oko 5.000 metara. Potres se osjetio i na širem području Zagreba i Zagrebačke županije. Prema prvim informacijama iz pogođenog područja, najveće posljedice zabilježene su na području Grada Velike Gorice, naselja Novo Čiće, Staro Čiće, Vukovina, Mraclin i Buševec uz nastanak velikih oštećenja na stambenim objektima, kao i na objektima javnih sadržaja. U potresom pogođenoj zoni prevladava individualna stambena izgradnja i stambene zgrade do visine četiri-pet katova novijeg datuma uz poštivanje normi protupotresne gradnje s vertikalnim i horizontalnim serklažima, tako da i uz značajna oštećenja nema veći broj potpuno urušenih objekata.

Prve informacije o posljedicama potresa:

 • Teže su oštećene zgrade u ulicama Josipa Pucekovića i Slavka Kolara. Nekoliko desetaka stanara nalazi se ispod ruševina, čuju se pozivi u pomoć. Otežan je promet ulicama zbog pada stabala,
  stupova rasvjete i većeg broja stanara na ulicama.
 • U ulici Kneza Branimira teško su oštećene tri stambene zgrade. Veliki broj stanovnika se nalazi ispred zgrada. Na višim katovima ostalo je nekoliko desetaka osoba koji ne mogu izaći iz zgrade obzirom da je srušeno stepenište.
 • U ulici Kneza Domagaja izbilo je nekoliko požara na stambenim objektima. Ulica je zatvorena za promet jer su se srušili stupovi javne rasvjete. Nepoznat broj ljudi je zatrpan pod ruševinama
 • Dom zdravlja u ulici Matice Hrvatske je pretrpio teža oštećenja. U tijeku je evakuacija doma zdravlja.
 • U shopping centru na Trgu Kralja Petra Krešimira veći broj ljudi je ozlijeđen zbog urušavanja staklenog krovišta. Evakuirani su djelatnici centra dok su djelatnici skladišta zatrpani te se čuju
  pozivi upomoć.
 • U tijeku je gašenje požara koji je izbio na INA benzinskoj postaji u ulici Kneza Ljudevita Posavskog. Tim dijelom je zatvoren promet za sva vozila.
 • Srednja strukovna škola je pretrpjela teška oštećenja i zgrada gradske uprave je pretrpila teža oštećenja te trenutno nije u funkciji.
 • Na Sisačkoj ulici kod skretanja za Hidrel (jezero Čiće) došlo je do slijetanja cisterne koja je prevozila dizel gorivo te eksplozije. Promet je zatvoren za sav promet.
 • Zagrebačka obilaznica je djelomično otvorena za promet. Izlaz Kosnica prema Velikoj Gorici je oštećen i zatvoren za sav promet.
 • Dojave dolaze iz Zračne luke Zagreb o 15-tak ozlijeđenih osoba. Nema informacija o zatvaranju ZL za promet.
 • Policijska postaja Velika Gorica pretrpjela je velika oštećenja te je nekoliko osoba zatrpano pod ruševinama. Nekoliko pritvorenika je pobjeglo iz postaje.
 • Tvrtka Dalekovod proizvodnja prekinula je s radom. Nema informacija o situaciji u tvornici.
 • Velika oštećenja na pogonima šljunčare na jezeru Čiće te je došlo do urušavanja dijelova proizvodnih hala pogona betonske galanterije s tridesetak radnika. Procjenjuje se da je oko desetak
  radnika ostalo zatrpano ispod betonskih elemenata. Dosta obiteljskih kuća u naselju Novo Čiće pretrpjelo je jača oštećenja iz kojih su ljudi u panici i šoku.
 • Mobilna i fiksna telefonija u pogođenom područje radi vrlo otežano. Zatvorena je željeznička pruga zbog oštećenja pruge na nekoliko mjesta. Pogođenim područjem prolaze visokonaponski vodovi električne struje čiji su stupovi uslijed potresa srušeni, tako da je cijelo područje ostalo bez struje. Također je došlo do pucanja magistralne vodovodne mreže te nema ni pitke vode.

Nepotvrđene informacije govore o 27 poginulih, 70 nestalih i 95 ozlijeđenih osoba.

Na širem području Velike Gorice, raspoložive operativne snage, prvenstveno profesionalne vatrogasne postrojbe i pripadnici DVD-a sa području Grada Velike Gorice, odmah su započele s akcijama spašavanja i pružanjem pomoći ugroženom stanovništvu. Na prilaznim cestama ima dosta urušene zemlje i kamenja te su angažirani komunalni kapaciteti i građevinska mehanizacija za čišćenje prometnica i uspostavu nesmetanog prometovanja.

Stožer civilne zaštite Grada Velika Gorica ustrojava se i preuzima koordinaciju spasilačkih aktivnosti na pogođenom području. Sve raspoložive snage civilne zaštite (profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, hitna medicinska pomoć, postrojbe civilne zaštite, ljudski i materijalni resursi komunalnih poduzeća) s područja Grada Velika Gorica su aktivirane i pružaju potrebnu pomoć u otklanjanju posljedica i spašavanju ugroženog stanovništva. Terenska lokacija Stožera civilne zaštite Grada Velika Gorica je u parku Dr. Franje Tuđmana.
(početak vježbe – daljnje aktivnosti prikazati u hodogramu vježbe).

5. MJESTO IZVOĐENJA VJEŽBE

Vježba će se provesti na lokaciji grada Velika Gorica, parku Dr. Franje Tuđmana i lokaciji Čiće.

6. VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA VJEŽBE

22. listopad 2022.
– 08.00 sati dolazak upravljačke skupine vježbe – završne pripreme za vježbu
– 09.30 sati dolazak vježbovne skupine vježbe – upoznavanje s lokacijom i uvodni brifing za vježbu
– 10.00 sati – operativni početak vježbe
– 11:45 sati – završetak vježbe
– 11:45 – 12.30 sati: spremanje opreme i vraćanje lokacija u prvobitno stanje
– 12:30 – 13:00 sati: analiza vježbe
– 13.00 – 14.00 sati: ručak

7. SUDIONICI VJEŽBE

Vježbovna skupina

 • Stožer civilne zaštite Grada Velika Gorica
 • Područni ured civilne zaštite Zagreb
 • Vatrogasna zajednica Grada Velika Gorica
 • Gradsko društvo Crvenog križa Grada Velika Gorica
 • Policijska postaja Velika Gorica
 • Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
 • Specijalistička postrojba civilne zaštite Velike Gorice
 • Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite
 • Studenti Veleučilišta Velika Gorica
 • Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Velika Gorica.
Upravljačka skupina

 • Koordinator vježbe
 • Tim za pripremu lokacija i sigurnost
 • Tim za logističku potporu
 • Tim za promatrače i medije.

8. MATERIJALNO-FINANCIJSKO PLANIRANJE

Materijalno-tehnička sredstva potrebna za održavanje i provedbu vježbe osigurava svaki sudionik vježbe iz vlastitih kapaciteta. Za uređenje lokacije i izgradnju kampa materijalno – tehnička sredstva osigurava Grada Velika Gorica. Prehranu i vodu za sudionike vježbe osigurava Grada Velika Gorica.

9. PROGRAM ZA PROMATRAČE

Na vježbi će se provesti program za promatrače. Grad Velika Gorica će na vježbu pozvati
čelnike/predstavnike svih sudionika vježbe i čelnike/predstavnike jedinica lokalne/regionalne samouprave
sa područja održavanja vježbe.

10. ANALIZA VJEŽBE

Tim za analizu se sastoji od jednog predstavnika svake službe koje sudjeluju u vježbovnoj skupini. Tim za analizu vježbe voditi će predstavnik Veleučilišta Velika Gorica te će se koristiti metodologija za analizu vježbe. Nakon vježbe će se provesti inicijalna analiza te u roku od 30 dana izraditi izvješće s preporukama za poboljšanja sukladno ciljevima vježbe.