Panel – Otpornost kritičnih subjekata

Vijeće Europske unije donijelo je 08. prosinca 2022. godine Direktivu za jačanje otpornosti kritičnih subjekata. Zaštita kritične infrastrukture kao područje od važnosti za nacionalnu sigurnost ovom Direktivom je dobilo jednu novu dimenziju koja ima za cilj uklanjanje slabih točaka i jačanja otpornosti kritičnih subjekata. Donesena direktiva obuhvaća kritične subjekte u nizu sektora, kao što su energetika, promet, zdravstvo, pitka voda, otpadne vode i svemir te se njome uspostavljaju i pravila za utvrđivanje kritičnih subjekata od posebnog europskog značaja.  Na koji način prilagoditi postojeći zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj novoj Direktivi, koje su novosti u odnosu na Direktivu donesenu 2008. godine te na koji način jačati otpornost kritičnih subjekata u Republici Hrvatskoj, samo su neka od pitanja o kojima će se razgovarati na panelu.

Panel će se održati 22. svibnja 2023. Radni jezik panela je hrvatski.