Panel – Međunarodni odgovor na razorne potrese u Turskoj i Siriji

Razorni potresi koji su pogodili ove godine Tursku i Siriju imali su za posljedicu nezapamćene posljedice po živote i zdravlje ljudi, imovinu i okoliš. Turska i Sirija suočene sa posljedicama koje nisu bile u mogućnosti sanirati sa vlastitim kapacitetima, zatražile su međunarodnu pomoć. Odmah su pokrenuti mehanizmi Ujedinjenih naroda i Europske unije za pružanje žurne pomoći, kao i bilateralni protokoli za upućivanje spasilačkih i medicinskih timova kao i materijalne pomoći, prvenstveno za zbrinjavanje ljudi. Ova međunarodna operacija je najveća ovakve vrste od kada Ujedinjeni narodi i Europska unija provode aktivnosti žurne pomoći državama koje je pogodila katastrofa. Panel ima cilj prikazati identificirane naučene lekcije kao i moguće prijedloge za poboljšanja kod provedbe budućih međunarodnih operacija civilne zaštite.

Panel će se održati 25. svibnja 2023. Radni jezik panela je hrvatski.