Okrugli stol “Civilna zaštita u lokalnoj zajednici”

UVOD

Otpornost na izvanredne događaje gradi se na lokalnoj razini sustava civilne zaštite. U Republici Hrvatskoj na lokalnoj razini sustava civilne zaštite sudjeluje 127 gradova i 428 općina što predstavlja veliki broj sudionika koji imaju za obvezu razvijati kapacitete za prevenciju, pripravnost i odgovor na izvanredne događaje, velike nesreće i katastrofe. Imajući u vidu raspoložive kapacitete te pogotovo aktualnu kriznu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 i saniranje posljedica potresa u Zagrebu, Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Krapinsko zagorskoj županiji, razvidno je da je lokalna samouprava stavljena pred velike izazove. Na koji način prilagoditi postojeći zakonodavni okvir sustava civilne zaštite s ciljem rasterećenja lokalne samouprave u dijelu obveza izrade planskih dokumenata, stavljanja naglaska na smanjenje rizika od katastrofa i razvoja operativnih sposobnosti kroz EU fondove, predstavlja važno pitanje za jačanje kapaciteta civilne zaštite u lokalnoj zajednici.

 

SVRHA

Okupiti relevantne stručnjake iz područja civilne zaštite, sigurnosti, vatrogastva, lokalne i regionalne (područne) samouprave i udruga građana te kroz stručnu i otvorenu raspravu identificirati glavne izazove za civilnu zaštitu u lokalnoj zajednici te ponuditi rješenja i preporuke kako rasteretiti sustav civilne zaštite na lokanoj razini s ciljem jačanja kapaciteta za prevenciju, pripravnost i odgovor na izvanredne događaje.

 

TEMATSKA PODRUČJA

 1. Planski dokumenti civilne zaštite na lokalnoj razini (manje je više).
 2. Provedba aktivnosti za jačanje prevencije na lokalnoj razini kroz prostorno planiranje, edukaciju javnosti i jačanje sigurnosne kulture.
 3. Jačanje operativnih kapaciteta za brzi odgovor i saniranje posljedica izvanrednih događaja.
 4. Razvoj sustava civilne zaštite na lokalnoj razini kroz EU fondove.

 

SUDIONICI

 1. Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite i Ravnateljstvo policije.
 2. Hrvatska vatrogasna zajednica
 3. Hrvatska gorska služba spašavanja
 4. Hrvatsku Crveni križ
 5. Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 6. Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
 7. Grad Velika Gorica
 8. Hrvatska udruga kriznog menadžmenta
 9. Veleučilište Velika Gorica (profesori i studenti).

 

PRAKTIČNE INFORMACIJE

Lokacija: Veleučilište Velika Gorica (dvorana F)
Datum: 25. listopad 2022. g. (trajanje: 10.00 do 12.30 sati)
Osoba za kontakt: Igor Milić

Prijave sudionika putem obrasca
Rok za prijavu: 18. listopad 2022.g.