Znanstveni odbor

Predsjednik Znanstvenog odbora, Siniša Tatalović ( Hrvatska )

Potpredsjednik Znanstvenog odbora, Ivan Toth ( Hrvatska )

Alexandru Ozunu (Rumunjska)

Anica Hunjet (Hrvatska)

Anna-Liisa Tamm (Estonija)

Ante Sanader (Hrvatska)

Asad S. Aburizaiza (Saudijska Arabija)

Branko Mihaljević (Hrvatska)

Damir Lučanin (Hrvatska)

Dario Brdarić (Hrvatska)

Dario Matika (Hrvatska)

Darko Kiš (Hrvatska)

David Fabi (Italija)

Dejan Škanata (Hrvatska)

Denis Čaleta (Slovenija)

Dinko Mikulić (Hrvatska)

Dongbei Yue (Kina)

Dubravko Mačečević (Hrvatska)

Edin Čolaković (B i H)

Ettore Tamajo (Hrvatska)

Filip Ejdus (Srbija)

Ismet Alija (B i H)

Istvan Endordi (Mađarska)

Ivan Nađ (Hrvatska)

Ivo Šlaus (Hrvatska)

Izet Beridan (B i H)

Iztok Podbregar (Slovenija)

Jadran Perinić (Hrvatska)

Jasmin Ahić (B i H)

Krunoslav Capak (Hrvatska)

Ladislav Novak (Slovačka)

Lucrina Stefanescu (Rumunjska)

Marina Mitrevska (Makedonija)

Marinko Ogorec (Hrvatska)

Marjan Gjurovski (Makedonija)

Marjan Malešić (Slovenija)

Miroslav Drljača (Hrvatska)

Mirza Smajić (B i H)

Mo Hamza (Velika Britanija)

Muhamet Morina (Hrvatska)

Muhammed Alamgir (Bangladeš)

Nedžad Korajlić (B i H)

Nenad Kacian (Hrvatska)

Nevenko Herceg (B i H)

Nina Aniskina (Rusija)

Ognjen Čaldarović (Hrvatska)

Oliver Bakreški (Makedonija)

Olivera Injac (Crna Gora)

Petar Veić (Hrvatska)

Predrag Zarevski (Hrvatska)

Raffaello Cossu (Italija)

Renata Peternel (Hrvatska)

Robert Mikac (Hrvatska)

Robert Socha (Poljska)

Ružica Jakešević (Hrvatska)

Sanja Kalambura (Hrvatska)

Silvana Tomić Rotim (Hrvatska)

Siniša Kovačić (Hrvatska)

Susana Mónica Marinho Paixão (Portugal)

Teodora Ivanuša (Slovenija)

Triin Veber (Estonija)

Vinko Morović (Hrvatska)

Vlatko Cvrtila (Hrvatska)

Zoran Keković (Srbija)

Zvonko Orehovec (Hrvatska)

Želimir Kešetović (Srbija)

Željko Dobrović (Hrvatska)