Tematska područja

TEMATSKA PODRUČJA – DKU 2021

  1. Što smo naučili od potresa? Potres kao neprihvatljiv rizik: kako bolje upravljati rizikom od potresa 
  2. Uloga udruga u katastrofama: Volonteri kao važan operativni kapacitet u odgovoru na potrese  
  3. Psihosocijalni aspekti katastrofa i kriznih situacija: Koja su obilježja ponašanja u katastrofama? Može li se ono mijenjati i postati „novo normalno“? Kako krize djeluju na mentalno stanje i zdravlje čovjeka? Možemo li se psihološki pripremiti za katastrofe?
  4. Izazovi ostvarivanja ekoloških i životnih standarda u potresom pogođenim područjima: Jesmo li ostvarili minimalne higijenske standarde na potresu pogođenom području kao što je dostava pitke vode? Jesmo li uspostavili prihvatljive sanitarne standarda te općenito kako smo reagirali u kontekstu okoliša i zdravlja? Kako smo reagirali u kontekstu zbrinjavanja nastalog građevinskog otpada?

Bez obzira na navedene teme, pozivamo sve autore koji se bave kriznim upravljanjem i srodnim disciplinama da prijave svoje stručne i istraživačke radove.

Tematska područja biti će pobliže definirana nakon uvodnog dijela konferencije koji će se održati 20. svibnja 2021. g.