Tematska područja

TEMATSKA PODRUČJA – DKU 2021

 

  1. POTRES KAO NEPRIHVATLJIV RIZIK

Nakon katastrofalnih potresa koji su pogodili središnju Hrvatsku 2020. g. u jeku globalne pandemije, ostalo je mnogo otvorenih pitanja u vezi upravljanja ovom kriznom situacijom te ulogom nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela. Osim neposredne reakcije na samu katastrofu postavljena se pitanja odnose i na upravljanje i uklanjanje rizika od potresa, zaštitu kritične infrastrukture u potresom pogođenom području i generalnu sigurnost zajednice neposredno nakon katastrofe i kasnije u periodu oporavka.

Kvalitetna i pravovremena dostupnost informacija neophodna je u svim vrstama kriznih situacija. Stoga pozivamo autore da u kontekstu potresa i pandemije ponude nove spoznaje u području kriznog komuniciranja uzevši u obzir međusobne sličnosti i razlike ovih kriza te njihov utjecaj na medije, javnost, upravljanje krizom i druge povezane elemente.

Ova sekcija obuhvaća teme vezane za sustave, uređaje i opremu namijenjenu upravljanju kriznim situacijama uzrokovanima potresom i pandemijom.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije odavno su neophodan alat u upravljanju kriznim situacijama, a u vrijeme globalne pandemije postale su temelj funkcioniranja društva na svim razinama. To je doprinijelo i značajnom porastu kibernetičkih ugroza, ugroza sigurnosti informacijskih sustava, zlorabljenja društvenih mreža i drugih platformi.

Neizostavan segment oporavka zajednice nakon krize je gospodarstvo. Stoga pozivamo radove i prezentacije koje se bave upravljanjem, strategijama, sustavima i planovima za osiguravanje kontinuiteta poslovanja u uvjetima potresa i globalne pandemije.

 

  1. ULOGA UDRUGA U KATASTROFAMA

Volonteri su važan operativni kapacitet u kriznim situacijama, kao što se moglo vidjeti nakon nedavnih potresa u središnjoj Hrvatskoj. Organizacija, struktura i rad volonterskih udruga, njihov odnos s nacionalnim i lokalnim upravama, sustav civilne zaštite, kao i zakonodavni okvir unutar kojeg djeluju teme su kojima će se baviti ova sekcija.

 

  1. ZDRAVSTVENI I PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI KATASTROFA I KRIZNIH SITUACIJA

Mentalno zdravlje pojedinca našlo se na udaru kao jedna od posljedica epidemioloških mjera. Pozivamo autorice i autore da prezentiraju svoja iskustva i spoznaje o mentalnom zdravlju i psihološkoj otpornosti u uvjetima pandemije, kao i psihosocijalnim intervencijama nakon velikih nesreća poput pošlogodišnjih potresa.

Globalna pandemija izrazito je opteretila sustave zdravstvene zaštite diljem svijeta, a u Hrvatskoj se taj sustav našao pod dodatnim pritiskom u potresom pogođenom području. Želimo potaknuti diskusiju o organizaciji zdravstvene zaštite u izvanrednim stanjima, epidemijama i mjerama sprečavanja širenja zaraznih bolesti u kriznim situacijama poput potresa.

 

  1. SIGURNOST OKOLIŠA I EKOLOŠKI ASPEKTI KATASTROFA I KRIZA

Pandemija i potresi pred društvo postavljaju nove ekološke izazove. Ova sekcija bavit će se temama kao što su izazovi ostvarivanja ekoloških i životnih standarda u potresom pogođenim područjima, prilagodba politika, strategija i planova za siguran okoliš u novonastalim uvjetima te drugim aspektima zaštite okoliša u pandemijskom i postpandemijskom svijetu.