Tematska područja

1. KRIZNO UPRAVLJANJE, DOMOVINSKA SIGURNOST I SIGURNOST LOKALNIH ZAJEDNICA
Sigurnost lokalnih zajednica u globaliziranom svijetu

Problemi kriznog upravljanja u lokalnim zajednicama
Krizno upravljanje u lokalnim zajednicama – dobra praksa
Sektorski pristup kriznom upravljanju u lokalnim zajednicama
Odnos lokalne, regionalne i državne razine u kriznom upravljanju
Zaštita kritične infrastrukture
Prirodne ugroze i krizno upravljanje
Antropogene ugroze i krizno upravljanje
“Natech” ugroze i krizno upravljanje
Suvremeni aspekti migracija

2. KONTINUITET POSLOVANJA
Upravljanje kontinuitetom poslovanja u kriznim situacijama
Upravljanje rizicima i analiza utjecaja na poslovanje
Strategije kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama
Sustavi za upravljanje incidentima
Planovi za osiguravanje kontinuiteta poslovanja
Uvježbavanje planova kontinuiteta poslovanja

3. KRIZNO KOMUNICIRANJE
Krizni menadžment, komunikacijski menadžment i krizno komuniciranje
Specifičnosti odnosa s medijima u krizama
Tehnike, alati  i kanali  odnosa s javnošću u kriznim situacijama
Javnost i krizna komunikacija
Studije  slučaja kriznog komuniciranja

4. SUSTAVI, UREĐAJI, SREDSTVA I OPREMA ZA UPRAVLJANJE U KRIZAMA
Suvremeni sustavi za upravljanje u krizama
Suvremeni uređaji za upravljanje u krizama
Suvremena sredstva i oprema za upravljanje u krizama

5. SIGURNOST OKOLIŠA I ODRŽIVOST
Politike, strategije, planovi za siguran okoliš
Otpad iz mora – od teorije do prakse
Globalno onečišćenje i naš doprinos rješenjima
Opasni otpad –rješenja i dileme
Aktualne tehnologije zbrinjavanja otpada
Klimatske promjene

6. ZDRAVSTVENI I PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI KRIZNOG MENADŽMENTA
Organizacija zdravstvene zaštite u izvanrednim stanjima
Zarazne bolesti i mjere sprečavanja širenja u kriznim situacijama
Uzročnici zaraznih bolesti kao sredstva u terorizmu i ratu
Ekološke katastrofe kao neposredna i dugoročna opasnost za ljude
Opskrba farmaceutskim proizvodima u kriznim situacijama
Psihoedukacija, briga o mentalnom zdravlju i psihološka otpornost kao priprema na krizne događaje
Psihološka selekcija i preventivni pregledi za poslove kriznog upravljanja
Ponašanje grupa u velikim nesrećama i katastrofama
Psihološka pomoć na terenu: organizacija, uloge službi za brigu o mentalnom zdravlju i oblici pružanja pomoći
Psihosocijalne intervencije nakon velikih nesreća i traumatskih događaja: krizne intervencije, reintegracija u društvo, praćenje, podrška i terapija
Socijalna skrb migranata
Socijalna skrb u uvjetima krize
Sigurnosni aspekti rada u centrima socijalne skrbi
Incidentni događaji pri radu s korisnicima centra za socijalnu skrb kao potencijalne krize socijalnog sustava

7. KIBERNETIČKA SIGURNOST
Organizacijska i tehnološka sigurnost informacijskih sustava
Planiranje sigurnosti informacijskih sustava
Ugroze putem društvenih mreža
Informacijsko ratovanje
Norme i standardi sigurnosti informacijskih sustava
Internet stvari i kibernetička sigurnost
Analiza slučaja kibernetičkih ugroza