Program i datumi

22. listopad – Pokazno terenska vježba Civilne zaštite “VG potres 2022.”

24. listopad – Radionica “Razvoj kriznog menadžmenta kroz projekte EU”

25. listopad – Okrugli stol s temom “Civilna zaštita u lokalnoj zajednici”

26. i 27. listopad – Izlaganja

 

Važni datumi:
9. rujan – prijava sažetaka
20. rujan – rok za recenzije sažetaka
27. listopada – izlaganja
20. studeni – rok za predaju cjelovitih radova