Organizacijski odbor

Predsjednica organizacijskog odbora:
Martina Mihalinčić

Dopredsjednica organizacijskog odbora:
Ana Mirenić

Članovi organizacijskog odbora:

Nikola Bakarić
Mladen Boričević
Tamara Čendo Metzinger
Sonja Drugović
Mario Grgić
Antonio Klobučar
Boris Komarac
Igor Milić
Jana Miriovsky
Dubravka Pavičić – Mati
Marko Toth
Ivica Turčić
Vesna Valdec
Petar Vitas

Direktor konferencije:
Ivan Toth