Organizacijski odbor

Predsjednica organizacijskog odbora:
Marina Črnko

Članovi organizacijskog odbora:

Nikola Bakarić
Vladimir Bralić
Josip Čulig
Antun Matija Filipović
Mario Grgić
Sanja Kalambura
Boris Komarac
Martina Mihalinčić
Ana Mirenić
Igor Milić
Ivan Nađ
Marinko Ogorec
Dubravka Pavičić-Mati
Kruno Skendrović
Ivica Turčić
Vesna Valdec

Direktor konferencije:
Ivan Toth