Organizacijski odbor

Predsjednica organizacijskog odbora: 
prof.dr.sc. Sanja Kalambura

Potpredsjednik organizacijskog odbora: 
Igor Milić

Članovi organizacijskog odbora:

Ana Mirenić
Boris Komarac
Doroteja Bačurin
Dorotea Drčelić
Kruno Skendrović
Nikola Bakarić
Mario Grgić
Mijo Pešić
Martina Mihalinčić
Igor Milić
Ivica Turčić
Vesna Valdec
Vlatka Batinjan
Talija Tatalović

Direktorica konferencije: 
dr. sc. Tamara Čendo Metzinger, prof. struč. stud.

Tajnici konferencije: Sanja Kalambura i Igor Milić