Novi rok i upute za predaju radova

Poštovane autorice i autori,

rok za predaju gotovih radova pomaknut je na 30. studenoga 2022. Autori će biti obaviješteni o rezultatima recenzentskog postupka u najkraćem mogućem roku. Zbornik radova biti će objavljen krajem veljače 2023. g.

Radove je potrebno prijaviti putem sustava za prijavu kao novi predmet (New Submission). Molimo da radove pripremite u skladu s uputama za autore te preporučamo korištenje predloška dostupnog na istoj stranici.