Poziv na drugi dio konferencije – 22. i 23. rujna

Poštovani,nakon uspješnog otvaranja prvog dijela konferencije koji se održao 20. svibnja 2021. g., zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje na drugom dijelu Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Dani kriznog upravljanja koji će se održati 22. i 23. rujna 2021. u prostorima Veleučilišta Velika Gorica. Drugi dio konferencije održati će se tijekom dva dana i namijenjen je predstavljanju novih znanstvenih i stručnih spoznaja stručnjaka i istraživača koji se bave temama povezanima s kriznim upravljanjem.Konferencija će kombinirati virtualni i fizički način održavanja kako bi omogućila sudjelovanje svima zainteresiranima, a biti će uživo prenošena putem online platformi. U planu je oba dana konferencije otvoriti tematskom diskusijom.

Konferenciju možete pratiti kao sudionik ili se aktivno uključiti kao autor. Autori trebaju do 1. rujna 2021. g. prijaviti sažetak koji će biti recenziran. Autori pozitivno ocijenjenih sažetaka biti će pozvani da predstave svoja saznanja i istraživanja kroz prezentaciju ili poster. Prilikom prijave sažetaka autori trebaju naznačiti žele li nakon prezentiranja predati i cjeloviti rad. Rok za predaju cjelovitih radova je 20. listopada 2021. g. Sažeci će biti objavljeni u knjizi sažetaka, radovi u zborniku radova, a autori posebno kvalitetnih istraživačkih radova biti će pozvani da ih prijave za objavu u međunarodnom znanstvenom časopisu Annals of Disaster Risk Sciences. Jezici konferencije i zbornika radova su hrvatski i engleski, a jezik znanstvenog časopisa je isključivo engleski.

Upute za prijavu sažetaka i radova dostupne su ovdje.

 

Tematske cjeline

Tematske cjeline drugog dijela nastavljaju se na panel diskusije iz prvog dijela konferencije. Panel diskusije možete u cjelosti pogledati u video galeriji.

  1. POTRES KAO NEPRIHVATLJIV RIZIK

Nakon katastrofalnih potresa koji su pogodili središnju Hrvatsku 2020. g. u jeku globalne pandemije, ostalo je mnogo otvorenih pitanja u vezi upravljanja ovom kriznom situacijom te ulogom nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela. Osim neposredne reakcije na samu katastrofu postavljena se pitanja odnose i na upravljanje i uklanjanje rizika od potresa, zaštitu kritične infrastrukture u potresom pogođenom području i generalnu sigurnost zajednice neposredno nakon katastrofe i kasnije u periodu oporavka.

Kvalitetna i pravovremena dostupnost informacija neophodna je u svim vrstama kriznih situacija. Stoga pozivamo autore da u kontekstu potresa i pandemije ponude nove spoznaje u području kriznog komuniciranja uzevši u obzir međusobne sličnosti i razlike ovih kriza te njihov utjecaj na medije, javnost, upravljanje krizom i druge povezane elemente.

Ova sekcija obuhvaća teme vezane za sustave, uređaje i opremu namijenjenu upravljanju kriznim situacijama uzrokovanima potresom i pandemijom.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije odavno su neophodan alat u upravljanju kriznim situacijama, a u vrijeme globalne pandemije postale su temelj funkcioniranja društva na svim razinama. To je doprinijelo i značajnom porastu kibernetičkih ugroza, ugroza sigurnosti informacijskih sustava, zlorabljenja društvenih mreža i drugih platformi.

Neizostavan segment oporavka zajednice nakon krize je gospodarstvo. Stoga pozivamo radove i prezentacije koje se bave upravljanjem, strategijama, sustavima i planovima za osiguravanje kontinuiteta poslovanja u uvjetima potresa i globalne pandemije.

 

  1. ULOGA UDRUGA U KATASTROFAMA

Volonteri su važan operativni kapacitet u kriznim situacijama, kao što se moglo vidjeti nakon nedavnih potresa u središnjoj Hrvatskoj. Organizacija, struktura i rad volonterskih udruga, njihov odnos s nacionalnim i lokalnim upravama, sustav civilne zaštite, kao i zakonodavni okvir unutar kojeg djeluju teme su kojima će se baviti ova sekcija.

 

  1. ZDRAVSTVENI I PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI KATASTROFA I KRIZNIH SITUACIJA

Mentalno zdravlje pojedinca našlo se na udaru kao jedna od posljedica epidemioloških mjera. Pozivamo autorice i autore da prezentiraju svoja iskustva i spoznaje o mentalnom zdravlju i psihološkoj otpornosti u uvjetima pandemije, kao i psihosocijalnim intervencijama nakon velikih nesreća poput pošlogodišnjih potresa.

Globalna pandemija izrazito je opteretila sustave zdravstvene zaštite diljem svijeta, a u Hrvatskoj se taj sustav našao pod dodatnim pritiskom u potresom pogođenom području. Želimo potaknuti diskusiju o organizaciji zdravstvene zaštite u izvanrednim stanjima, epidemijama i mjerama sprečavanja širenja zaraznih bolesti u kriznim situacijama poput potresa.

 

  1. SIGURNOST OKOLIŠA I EKOLOŠKI ASPEKTI KATASTROFA I KRIZA

Pandemija i potresi pred društvo postavljaju nove ekološke izazove. Ova sekcija bavit će se temama kao što su izazovi ostvarivanja ekoloških i životnih standarda u potresom pogođenim područjima, prilagodba politika, strategija i planova za siguran okoliš u novonastalim uvjetima te drugim aspektima zaštite okoliša u pandemijskom i postpandemijskom svijetu.

 

Važni datumi:

  • 1. rujna 8. rujna – prijava sažetaka
  • 8. rujna 15. rujna – rok za recenzije
  • 22. i 23. rujna – izlaganja
  • 20. listopada – rok za predaju cjelovitih radova