Program prvog dijela konferencije

U četvrtak 20. svibnja 2021. u 9.30 započet će ovogodišnja konferencija Dani kriznog upravljanja. Konferencija će se održati u dva dijela. U prvom dijelu konferencije 20. svibnja bit će organizirana uvodna predavanja i panel diskusije:

9.45-11.00

1.Što smo naučili od potresa? Potres kao neprihvatljiv rizik: kako bolje upravljati rizikom od potresa

Panelist: prof. dr. sc. Josip AtalićSveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Moderator: Davor Spevec, mag. polit., načelnik Sektora 112, Ravnateljstvo civilne zaštite

 

11.00-12.15

2.Uloga udruga u katastrofama: volonteri kao važan operativni kapacitet u odgovoru na potrese

Panelist: Josip Granić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja

Moderator: Igor Milić struč. spec. ing. admin. chris., načelnik sektora za pripravnost i koordinaciju, Ravnateljstvo civilne zaštite

 

Pauza: 12.15-12.30

 

12.30-13.45

3.Psihosocijalni aspekti katastrofa i kriznih situacija

Panelist: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Moderator: Marko Toth, v. pred., mag. psych., Veleučilište Velika Gorica

 

 13.45-15.00

4.Izazovi ostvarivanja ekoloških i životnih standarda u potresom pogođenim područjima

Panelist: dr. sc. Bruno Cvetković, dipl. sanit. ing. Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Moderator: izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica

 

Drugi dio konferencije održat će se 22. i 23. rujna.