Otkazivanje konferencije i objava zbornika

S obzirom na neizvjesnu situaciju s pandemijom virusa COVID-19, organizator je odlučio da se izlagački dio ovogodišnje konferencije Dani kriznog upravljanja neće održati. Zahvaljujemo svima na dosadašnjem angažmanu i trudu, a posebno autorima radova koji su objavljeni u zborniku konferencije. Autorima se neće naplatiti kotizacija.

Koristimo ovu priliku da vas pozovemo da prijavite svoje radova za poseban broj časopisa Annals of Disaster Risk Sciences koji se bavi utjecajem pandemije na sve aspekte kriznog upravljanja. Rok za prijavu rukopisa pomaknut je na 15. listopada 2020. g.

 

Nadamo se da ćemo Vas vidjeti na sljedećim Danima kriznog upravljanja!