DKU 2019. u Šibeniku – objavljen zbornik radova s konferencije 2018.

Dragi autori i koautori,

objavljen je Zbornik radova s 11. međunarodne znanstveno – stručne konferencije Dani kriznog upravljanja. U Zborniku se nalazi 50-ak radova stotinjak autora iz Hrvatske i inozemstva. 

Zbornik možete preuzeti ovdje.

12. međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja održat će se od 27. do 29. svibnja 2019. u Amadria Parku Šibenik. U sklopu konferencije, na sam dan otvorenja, bit će organizirana pokazna vježba na moru.