Važnost učinkovitog upravljanja u krizama

Krize su današnja svakodnevica, od onih terorističkih pa sve do onih financijskog i gospodarskog karaktera. Različite promjene u gospodarskim, političkim, socijalnim i drugim procesima presudno utječu na način i kvalitetu života svakog građanina. Nacionalna sigurnost jedna je od temeljnih kategorija sigurnosti. S obzirom na to da su nacionalna sigurnost, gospodarska stabilnost i razvoj gospodarstva najvažniji nacionalni interesi, nužno je vanjske i unutarnje prijetnje nadzirati i držati pod kontrolom. Nedavni događaji u Republici Hrvatskoj pokazali su da i velike kompanije mogu destabilizirati stanje sigurnosti u državi.

Vodeći stručnjaci iz područja upravljanja u krizama okupit će se na jedanaestoj, međunarodnoj znanstveno – stručnoj konferenciji “Dani kriznog upravljanja” u organizaciji Veleučilišta Velika Gorica.

Radi se, naime, o jednoj od najznačajnijih konferencija iz područja kriznog upravljanja u smislu stalnog unapređenja sustava i prevencije, te u smislu učinkovitog odgovora na moguće krize i krizna stanja koja će se održati na Brijunima od 23. do 24. svibnja 2018. godine u Hotelu Istra depadansa Neptun.

Kao glavni cilj konferencije organizatori ističu doprinos promicanju i unapređivanju sustava civilne zaštite, rukovođenja i zapovijedanja u katastrofama te drugim kriznim stanjima.

Konferencija će obuhvatiti šest preciznijih tematskih cjelina: suvremene ugroze sigurnosti; sigurnost lokalnih zajednica i krizno upravljanje; kontinuitet poslovanja; krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima; sustave, uređaje, sredstva i opremu za upravljanje u krizama; te sigurnost okoliša i održivost koje su osmišljene kako bi privukle odgovorne osobe u javnim i privatnim organizacijama, gradovima, općinama i županijama koji mogu donositi odluke o nabavi opreme ili ugovaranju određenih usluga.

Dodajmo i da konferencija, čiji su službeni jezici hrvatski i engleski, ove godine nudi zanimljive dodatne sadržaje poput prezentacija tehnoloških dostignuća i suvremene opreme za podršku u prevenciji kriznih stanja kao i za podršku tijekom kriznih situacija.