PRIJAVA RADOVA

Rad se dostavlja e-mailom do 03.03.2017. godine (draft verziju) na adresu dku@dku.hr sa naznakom (predmet e-maila): PREZIME AUTORA za „Dani kriznog upravljanja“

Broj prijavljenih radova po autoru ograničen je na dva (2) rada.

Obavijest o prihvaćanju teme i daljnje upute poslati ćemo svim prijavljenim sudionicima najkasnije do 25. 01. 2017.

Rad u pisanom obliku treba poslati najkasnije do 03. 03. 2017.

Naknadno pristigli radovi neće se razmatrati i neće ući u recenzentski postupak za publiciranje.

Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova s domaćom recenzijom u elektroničkom obliku (pdf).

Prihvaćeni znanstveni radovi bit će objavljeni u Godišnjaku s međunarodnom recenzijom u tiskanom obliku.

Upute za objavljivanje radova u Zborniku radova i Godišnjaku nalaze se na web stranici www.dku.hr

Znanstveni odbor zadržava pravo odluke o načinu izlaganja prihvaćenih radova.