Prijava sažetka i rada

Sažeci se šalju elektronskim putem popunjavanjem obrasca dostupnog na poveznici: Prijava sažetka. Broj prijavljenih radova po autoru ograničen je na dva (2) rada.

Rok za predaju sažetaka je 15. ožujka 2018. godine.

Obavijest o prihvaćanju sažetka bit će dostavljena autorima do 1. travnja 2018. godine.

Prihvaćeni sažeci bit će tiskani u Zborniku sažetaka koji će biti uručen svim sudionicima prilikom registracije.

Rok za predaju radova je 1. svibnja 2018. godine. Radovi će preliminarno biti objavljeni na Web stranici Konferencije i dostupni svim prijavljenim sudionicima Konferencije, a nakon recenzije i izlaganja na Konferenciji će biti objavljeni u elektronskom Zborniku radova. Uvjet da rad bude objavljen u Zborniku radova je izlaganje rada na Konferenciji u usmenom ili poster načinu izlaganja. Radovi se nakon prihvaćanja Sažetka šalju na e-mail: dku@dku.hr.

Odabrani znanstveni radovi koji će proći međunarodnu recenziju objavit će se u znanstvenom časopisu ADRSAnnals of Disaster Risk Management u izdanju Veleučilišta Velika Gorica.

Upute za objavljivanje radova u Zborniku radova nalaze se na poveznici: Upute za objavu rada u Zborniku rada.

Upute za objavljivanje radova u znanstvenom časopisu ADRSAnnals of Disaster Risk Management nalaze se na poveznici: Upute za objavu u ADRS časopis.