Upravljanje kontinuitetom poslovanja

dr.sc. Silvana Tomić Rotim

Cilj radionice je ukazati na metode i tehnike identifikacije kritičnih poslovnih procesa i usluga koje u slučaju katastrofe prioritetno treba oporavljati te način odabira adekvatnih strategija kontinuiteta poslovanja i oporavka.

Različite prirodne katastrofe, nesreće uzrokovane tehnologijom i krize izazvane ljudskim djelovanjem pokazale su da se ozbiljni incidenti mogu dogoditi i da u značajnoj mjeri mogu utjecati na javni i privatni sektor. Organizacije svih veličina i tipova trebaju se posvetiti sveobuhvatnom i sustavnom procesu prevencije, zaštite, ublažavanja i adekvatnog odgovora na krizne situacije kroz osiguranje kontinuiteta poslovanja i adekvatnog oporavka. Sposobnost organizacije da se oporavi od katastrofe je direktno povezana s razinom planiranja kontinuiteta poslovanja koja se ostvaruje prije katastrofe. Istraživanja pokazuju da dvije od pet tvrtki koje su doživjele katastrofu prekidaju s poslovanjem u roku od pet godina od katastrofe. Kako bi osigurale sustavan pristup upravljanju kontinuitetom poslovanja, tvrtke mogu koristiti međunarodnu normu ISO 22301.

Tijekom radionice polaznici će imati priliku provesti analizu utjecaja na poslovanje (BIA) za svoje organizacije te na taj način identificirati kritične procese koji podržavaju ključne proizvode i usluge te potrebne resurse za rad procesa na minimalno prihvatljivoj razini. Također, polaznici će načiniti i procjenu najznačajnijih rizika s katastrofalnim posljedicama za organizaciju. Temeljem definiranih zahtjeva, dobivenih kroz BIA i procjenu rizika, imati će priliku odabrati najprimjereniju strategiju od raspoloživih strategija kontinuiteta poslovanja i oporavka od katastrofe. Na taj način će kroz radionicu dobiti sve potrebne parametre za definiranje planova kontinuiteta poslovanja. Ukazat će se na sve vrste planova koje je potrebno razviti i redovito uvježbavati i testirati, kako bi se osigurala visoka razina spremnosti organizacije na potencijalnu katastrofu.

Jezik radionice: hrvatski i engleski

PRIJAVA na radionice.

OVDJE možete izvršiti uplatu kotizacije.

*prijava nije potrebna ukoliko se putem stranice izvrši uplata