Sustavi za rukovođenje kriznim situacijama

Igor Milić (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)
Mladen Vinković (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)

Sustavi za rukovođenje kriznim situacijama u zadnje vrijeme sve više koriste informacijsko-komunikacijske alate koji pružaju potporu kod zapovijedanja, nadzora i koordinacije u kriznim situacijama, a sastoje se od baza podataka i operativnih procedura integriranih u zajedničku organizacijsku strukturu, osmišljenu kako bi se poboljšala razmjena informacija i preglednost djelovanja u slučaju velikih nesreća i katastrofa, kada u akcijama spašavanja i saniranja posljedica, sudjeluje veliki broj operativnih snaga.

Karakteristike ovakvih sustava su velika brzina razmjene i sigurnost informacija, adekvatna informatička potpora, jednostavno korištenje, educiranost korisnika na svim razinama (strateška, taktička i operativna), te usklađenost s postojećim planovima i standardnim operativnim postupcima. Cilj radionice je predstaviti sustav koji je u fazi implementacije u Republici Hrvatskoj.

Radionica je prvenstveno namijenjena predstavnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite (stožeri civilne zaštite, vatrogastvo, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski Crveni križ, postrojbe civilne zaštite i udruga građana), čelnicima jedinica lokalne (područne) i regionalne samouprave, koji se uključuju u provedbu mjera i aktivnosti civilne zaštite.

Radionica je namijenjena djelatnicima javnih i državnih institucija, kao i pravnih osoba koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite.

 Jezik radionice: hrvatski

PRIJAVA na radionice.

OVDJE možete izvršiti uplatu kotizacije.

*prijava nije potrebna ukoliko se putem stranice izvrši uplata