Sanitarno postupanje u slučajevima eko akcidenata

dr.sc. Dario Brdarić
doc.dr.sc. Nataša Janev Holcer
Pavle Jeličić dr.med.
Maja Dragosavac
doc.dr.sc. Sanja Kalambura, prof.v.š.

 

Krizna stanja u okolišu su neočekivani događaji koji mogu pogoditi i najspremnije organizacije i tvrtke. Razvijanjem preventivnih planova i standardnih operativnih protokola, stručnjaci koji su zaduženi za nadzor i sigurnost kontamiranog terena čine osnovu u provođenju javnozdravstvenih mjera. Radionica će obuhvatiti potencijalne zdravstvene prijetnje koje proizlaze od prirodnih ili antropogenih katastrofa koje mogu djelovati na okoliš i ljudsko zdravlje. Cilj je uspostaviti poveznicu između stručnjaka različitih profesija i organizacija.

Radionica je prvenstveno namijenjena stručnjacima od kojih se očekuje spremnost i visoki stupanj odgovornosti u slučaju kriznih stanja u okolišu: sanitarnim inženjerima, epidemiolozima, zdravstvenim ekolozima, biolozima, inženjerima zaštite okoliša, kemičarima, ekolozima, managerima u zdravstvu, pravnicima koji se bave okolišnim i zdravstvenim pravom, ali i znanstvenicima koji se bave zaštitom okoliša i sanitacijom.

Radionica je namijenjena djelatnicima javih i državnih institucija (ministarstva, zavodi za javno zdravstvo, agencije, uredi za zdravstvo, krizni stožeri, komunalne tvrtke, vodovodi), djelatnicima privatnih tvrtki (savjetovanje, tvrtke za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD), laboratoriji i dr.), te nevladinom sektoru (udruge).

Jezik radionice: hrvatski

PRIJAVA na radionice.

OVDJE možete izvršiti uplatu kotizacije.

*prijava nije potrebna ukoliko se putem stranice izvrši uplata