Organizacijski odbor

Predsjednica Organizacijskog odbora, Renata Peternel
Dopredsjednici Organizacijskog odbora, Ivan Nađ i Alen Stranjik

Vladimir Bralić
Martina Bratić
Vedrana Čemerin
Tamara Čendo Metzinger
Marina Črnko
Mario Grgić
Jasna Jursik
Mirela Krabatić
Boris Komarac
Martina Mihalinčić
Ana Mirenić
Dubravka Pavičić – Mati
Damir Pavlović
Ivana Rubić
Marko Toth
Ivica Turčić
Vesna Valdec