Organizacijski odbor

Predsjednica Organizacijskog odbora, Martina Mihalinčić
Potpredsjednik Organizacijskog odbora, Ivan Nađ

Alen Stranjik
Tamara Čendo Metzinger
Hrvoje Janeš

Jasna Jursik
Marina Črnko
Marina Manucci
Nives Jovičić
Marko Toth
Vedrana Čemerin
Dorotea Bačurin
Ivana Rubić
Vladimir Bralić
Ivan Turković
Matea Penić Sirak
Ivica Turčić
Mirela Karabatić
Damir Pavlović
Boris Komarac
Ana Mirenić
Martina Bratić