Organizacijski odbor

Predsjednica organizacijskog odbora:
Marina Črnko

Dopredsjednik organizacijskog odbora:
Željko Dobrović

Članovi organizacijskog odbora:

Nikola Bakarić
Mladen Boričević
Martina Bratić
Tamara Čendo Metzinger
Sonja Drugović
Mario Grgić
Mirela Krabatić
Boris Komarac
Ana Mirenić
Dubravka Pavičić – Mati
Damir Pavlović
Marko Toth
Ivica Turčić
Vesna Valdec

Direktor konferencije:
Alen Stranjik