O konferenciji

1. SUVREMENE UGROZE SIGURNOSTI
Suvremeni oblici ugroza
Vojni aspekti i čimbenici suvremene sigurnosti
Suvremeni koncepti zaštite i sigurnosti
Zaštita kritične infrastrukture

2. SIGURNOST LOKALNIH ZAJEDNICA I KRIZNO UPRAVLJANJE
Sigurnost lokalnih zajednica u globaliziranom svijetu
Problemi kriznog upravljanje u lokalnim zajednicama
Krizno upravljanje u lokalnim zajednicama – dobri primjeri
Sektorski pristup kriznom upravljanju u lokalnim zajednicama
Odnos lokalne, regionalne i državne razine u kriznom upravljanju

3. KONTINUITET POSLOVANJA
Upravljanje kontinuitetom poslovanja u kriznim situacijama
Upravljanje rizicima i analiza utjecaja na poslovanje
Strategije kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama
Sustavi za upravljanje incidentima
Planovi za osiguravanje kontinuiteta poslovanja
Uvježbavanje planova kontinuitea poslovanja

4. KRIZNO KOMUNICIRANJE I UPRAVLJANJE OPASNOSTIMA
Krizni menadžment, komunikacijski menadžment i krizno komuniciranje
Specifičnosti  odnosa s medijima u krizama
Tehnike, alati  i kanali  odnosa s javnošću u kriznim situacijama
Javnosti i krizna komunikacija
Studije slučaja kriznog komuniciranja

5. SUSTAVI, UREĐAJI, SREDSTVA I OPREMA ZA UPRAVLJANJE U KRIZAMA
Suvremeni sustavi za upravljanje u krizama
Suvremeni uređaji za upravljanje u krizama
Suvremena sredstva i oprema za upravljanje u krizama
Informacijski sustavi organizacija kriznog menadžmenta
Simulacijski sustavi kriznog menadžmenta

6. SIGURNOST OKOLIŠA I ODRŽIVOST
Politike, strategije, planovi za siguran okoliš
Otpad iz mora – od teorije do prakse
Globalno onečišćenje i naš doprinos rješenjima
Opasni otpad –rješenja i dileme
Cirkularna ekonomija – siguran pravac ili nepoznanica
Aktualne tehnologije zbrinjavanja otpada