Kontakt

Međunarodna konferencija “DKU”
Veleučilište Velika Gorica
Zagrebačka cesta 5
10 410 Velika Gorica, Hrvatska
Predsjednica Organizacijskog odbora
Renata Peternel
e-mail: dku@dku.hr
Mob: + 385 99 6222 501