Kontakt

Međunarodna konferencija “DKU” Veleučilište Velika Gorica Zagrebačka cesta 5 10 410 Velika Gorica, Hrvatska
Predsjednica Organizacijskog odbora Marina Črnko
e-mail: dku@dku.hr Mob: + 385 99 808 2454