Produžen rok za predaju sažetaka

Rok za predaju sažetaka za konferenciju Dani kriznog upravljanja produžen je do 15. studenog 2019.