Uplata kotizacije na stranicama DKU

Poštovani sudionici konferencije Dani kriznog upravljanja 2017

pozivamo vas da svoje uplate kotizacije izvršite na našim stranicama.

OVDJE možete izvršiti uplatu kotizacije.