Pozvana predavanja

Integracija odgovora na kibernetsku sigurnost i kontinuitet poslovanja

Broj kibernetskih napada i incidenata u kibernetskoj sigurnosti je u stalnom porastu; oni postaju sve sofisticiraniji i u mnogim slučajevima dolaze na naslovnice novina. Razni standardi i literatura detaljno opisuju kako se nositi s takvim napadima, od obuzdavanja do sakupljanja dokaza.

Dok su tehnički standardi koji se odnose na napade kritični, takvi napadi mogu uzrokovati velike prekide u poslovanju i mogu zahtijevati prizivanje planova kontinuiteta poslovanja. Međutim, u mnogim se organizacijama kontinuitet poslovanja smatra posebnom disciplinom koju često prakticiraju timovi koji nemaju ni sučelje ni komunikaciju sa stručnjacima kibernetske sigurnosti. To često znači da planovi nisu usklađeni što dovodi do fragmentirane i u nekim slučajevima kaotične reakcije.

Ovo će predavanje ispitati na koji način organizacije mogu integrirati ove dvije discipline kako bi se osiguralo da mogu reagirati na takve napade na učinkovit način, istovremeno nastavljajući pružati svoje stručne usluge kupcima.

Graeme Parker

 

Obrana u novom dobu prijetnji: borba protiv proliferacije oružja za masovno uništenje i ABKR terorizma pomoću znanstvenih i tehnoloških obavještajnih aktivnosti

Stefano Scaini

 

Upravljanje očekivanjima nakon ABKR incidenta

Stoffer Stienstra